Skip to content

Stari Zagreb Posts

Ujedinjenjem više starohrvatskih župa u jednu oblast nastaje Zagrebačka županija

Starohrvatsko župno uređenje doživljava temeljite promjene za vrijeme vladavine mađarskih kraljeva iz kuće Arpadovića (od 1102. godine). Mađari su, inspirirani svojim uređenjem, umjesto starih župa…

Comments closed

Središte rimskih provincija je Sisak, a na zagrebačkom području nastaju prva naselja

Dio sjeverne Hrvatske nije imao političke samostalnosti sve do početka 10. stoljeća kada dolazi u sastav hrvatske narodne države koja se razvila na dalmatinskom tlu.…

Comments closed